Mediyoga & Yogakonsultation

 

Yoga är ett av planetens äldsta system för hälsa och balans. Flera hundra miljoner människor över hela världen utövar idag på olika sätt och i olika omfattning yoga. Denna disciplin har funnits i minst 5000 år. Utövande av yoga ger tydligt mätbara, signifikanta effekter på hälsan, något som tusentals vetenskapliga studier över hela världen, utfördra sedan början av 1900-talet tydligt visar. Ändå är det bara en liten del av vad yoga egentligen handlar om. Än så länge finns inte instrument för att mäta alla effekter den ger oss.

 

MediYoga , som den har utvecklats och formats på IMY i Stockholm är en terapeutisk yogaform som utgår från den klassiska Kundaliniyogan. In i yogan har IMY även vävt in grundläggande aspekter från Ayurveda( den mångtusenåriga indiska läkekonsten) och komponenter från den traditionella kinesiska medicinen. Medicinsk yoga omfattar ett hundratals olika pass och meditationer som används vid rehabilitering av olika grupper tex, astmatiker, utbrändhet, ätstörningar, migrän, Parkinson m fl.

 

Medi Yoga har använts på flera hundra svenska arbetsplatser med flera tusen deltagare sen 1996. Forskning av yoga sker över hela världen, bland annat svenska studier på Karolinska institutet, Danderyds sjukhus. På Astrazeneca använts medicinsk yoga som rehab för sin personal och det har visat sig att den är den mest effektiva rehabformen.

Ett pass är uppbyggt av olika meditationer, andningsövningar och fysiska övningar för att skapa en så grundläggande balans i kroppen på flera plan, fysiskt, mentalt och emotionellt. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt på individens förmåga och kapacitet.

Medi Yoga är ett brett, inkluderande system för hälsa och balans. En strävan mot en ursprunglig, gemensam grund för helhet och medvetenhet.

 

Yogakonsultation.

Syftet med konsultationen är att utifrån ett yogiskt perspektiv se i vilket/vilka chakra det finns obalanser i och du får ett yogapass eller enskilda övningar och meditationer som passar just dig och dina ev. besvär.